O portalu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

O portalu

O naszym portalu

„Co do zasady” to portal o prawie nie tylko dla przedsiębiorców. Skomplikowane kwestie prawne opisujemy w sposób jasny i przystępny.

Piszemy o ciekawych orzeczeniach sądów polskich i unijnych, wprowadzanych i planowanych zmianach przepisów, a także tych niuansach prawa, które mogą mieć szczególnie istotne przełożenie na działalność gospodarczą.

Portal „Co do zasady” powstał z połączenia Portalu Procesowego (istniejącego od 2008 roku) i Portalu Transakcyjnego (istniejącego od 2012 roku). W trakcie przebudowy położyliśmy szczególny nacisk na to, by mogli Państwo łatwo i szybko odszukać potrzebne informacje.

Dlaczego „Co do zasady”?

Prawnik zna setki zasad, ale też dziesiątki wyjątków od każdej z nich. Dlatego na ogólnie sformułowane pytanie, czy w danej sytuacji można postąpić w określony sposób, odpowie zwykle „co do zasady można”, mając w pamięci te szczególne przypadki, kiedy akurat nie jest to możliwe (i na odwrót).

Klienci często mają za złe prawnikom, że chowają się za zwrotem „co do zasady”. Bez przesady można powiedzieć, że jest to jedna z najpopularniejszych fraz w pismach prawniczych. Jej używanie nie wynika jednak z niechęci do wypowiadania się w jednoznaczny sposób, ale właśnie ze wspomnianych niuansów, jakie kryją się za twardym brzmieniem przepisów.

Wybierając dla portalu prawniczego taką nazwę, chcemy pokazać, że znamy obiegowe poglądy na temat żargonu prawniczego. Staramy się go unikać wszędzie, gdzie jest to możliwe. Dążąc do prostoty, nie możemy jednak narażać się na zarzut braku precyzji. Stąd także na naszym portalu znajdą Państwo czasem frazę „co do zasady” – i to nie tylko w jego nazwie.

Wydawca:

WIW Services
Al. Ujazdowskie 10
00-478 Warszawa
Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00
Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

ISSN 2391-4424

Redaktor naczelny:

Jan Ciećwierz
jan.ciecwierz@wardynski.com.pl

Redaktor wersji angielskiej:

Magdalena Świtajska
magdalena.switajska@wardynski.com.pl

Redaktor prowadzący:

Justyna Zandberg-Malec
justyna.zandberg@wardynski.com.pl