upadłości i restrukturyzacje | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

upadłości i restrukturyzacje

Układ częściowy jako alternatywna forma restrukturyzacji wierzytelności
Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego przewidują, że układ obejmuje co do zasady wszelkie wierzytelności dłużnika – poza wierzytelnościami, które ustawa wprost wskazuje jako pozaukładowe. Niekiedy jednak, aby przeprowadzić skuteczną restrukturyzację, nie trzeba osiągnąć porozumienia w zakresie wszystkich zobowiązań dłużnika. Dzieje się tak wówczas, gdy podmiot ma trudności jedynie z obsługą wybranych zobowiązań, które mają skądinąd zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właśnie na potrzeby takich sytuacji ustawodawca wprowadził instytucję układu częściowego.
Układ częściowy jako alternatywna forma restrukturyzacji wierzytelności
Łańcuchy dostaw w dobie pandemii
Produkcja pojazdów bazuje na systemie łańcucha dostaw. W dobie pandemii zwiększa się ryzyko, że nie wszystkie ogniwa tego łańcucha będą funkcjonować prawidłowo. Warto rozpatrywać to ryzyko w kontekście przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
Łańcuchy dostaw w dobie pandemii
Skutki Brexitu dla transgranicznych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Jak Brexit wpłynie na transgraniczne postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne z udziałem Wielkiej Brytanii? Czy orzeczenia wydane przez sąd upadłościowy w Wielkiej Brytanii nadal będą mogły zostać uznane w Polsce?
Skutki Brexitu dla transgranicznych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowe narzędzie dla przedsiębiorców w kryzysie
24 czerwca 2020 r. weszła w życie nowa procedura restrukturyzacyjna, która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie sprawnego oddłużenia bez nadmiernej ingerencji sądu. Po stronie wierzycieli mogą pojawić się potencjalne ryzyka i wątpliwości co do możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom otwarcia postępowania. Uproszczona restrukturyzacja stanowi hybrydę rozwiązań przewidzianych w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych, które umożliwiają dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy zapewnieniu szerokiej ochrony przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów.
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowe narzędzie dla przedsiębiorców w kryzysie
Sytuacja najemcy i dzierżawcy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
Jeśli w stosunku do właściciela wynajmowanej bądź dzierżawionej nieruchomości wszczęto postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, umowa najmu lub dzierżawy może zostać przedwcześnie wypowiedziana przez zarządcę bądź syndyka. Zapłacony z góry czynsz najmu lub dzierżawy zostanie wówczas uznany za bezskuteczny. Jak się zabezpieczyć, zawierając umowę najmu lub dzierżawy z właścicielem będącym w złej kondycji finansowej?
Sytuacja najemcy i dzierżawcy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
Restrukturyzacja sądowa w praktyce
Od blisko czterech lat polscy przedsiębiorcy dysponują istotnym narzędziem umożliwiającym restrukturyzację zadłużenia i powrót do zrównoważonej ekonomicznie działalności. Nasze doświadczenia z okresu obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego pokazują, że nowe procedury sądowe, przy odpowiednim ich doborze oraz współdziałaniu z wierzycielami, mają wiele zalet i mogą prowadzić do efektywnego oddłużenia przedsiębiorstwa. Dostrzegamy jednocześnie pole do poprawy obecnych regulacji, które nie mogą być korygowane wyłącznie w drodze praktyki organów i uczestników postępowania restrukturyzacyjnego.
Restrukturyzacja sądowa w praktyce
Prezes URE może nakazać kontynuowanie działalności, nawet jeśli zbyto już niezbędną do tego infrastrukturę
Jest możliwe, co do zasady, kontynuowanie działalności przez przedsiębiorcę energetycznego w trybie art. 40 ust. 1 Prawa energetycznego, nawet jeżeli nie jest on właścicielem infrastruktury, która ma służyć do jej prowadzenia.
Prezes URE może nakazać kontynuowanie działalności, nawet jeśli zbyto już niezbędną do tego infrastrukturę
Można nadać klauzulę wykonalności orzeczeniu wydanemu przeciwko spółce w upadłości
Sąd Najwyższy stwierdził, że nie ma przeszkód dla stwierdzenia wykonalności wyroku sądu zagranicznego wydanego przeciwko spółce, która znajduje się w upadłości, i nadaniu temu wyrokowi klauzuli wykonalności. Sądy niższych instancji twierdziły, że nie jest to możliwe.
Można nadać klauzulę wykonalności orzeczeniu wydanemu przeciwko spółce w upadłości
Dokumentacja spółki z o.o. po umorzeniu prowadzonego względem niej postępowania upadłościowego
Kwestie związane z przechowywaniem dokumentacji spółki, która jeszcze niedawno była w upadłości, mogą być niezwykle istotne dla jej reprezentantów, wierzycieli oraz byłych pracowników.
Dokumentacja spółki z o.o. po umorzeniu prowadzonego względem niej postępowania upadłościowego
Co dalej z Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości?
Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości nigdy nie powstał i wiele wskazuje na to, że nigdy nie powstanie. Do stworzenia rejestru upadłości jesteśmy zobligowani na podstawie przepisów unijnych. Najprawdopodobniej nie będzie to Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, tylko Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Co dalej z Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości?
Konwersja zobowiązań na kapitał i zbycie majątku jako mechanizmy restrukturyzacji spółek publicznych
Czy spółki giełdowe i inne spółki prowadzące działalność znacznych rozmiarów, które muszą dokonać restrukturyzacji zadłużenia, skorzystają na przeprowadzeniu restrukturyzacji sądowej w oparciu o mechanizmy Prawa restrukturyzacyjnego?
Konwersja zobowiązań na kapitał i zbycie majątku jako mechanizmy restrukturyzacji spółek publicznych
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
Zastrzeżenie w umowie sprzedaży własności rzeczy ruchomej do czasu uiszczenia całej ceny przez kupującego zwiększa bezpieczeństwo podmiotu dostarczającego surowce i półprodukty do zagrożonego niewypłacalnością kooperanta.
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej