bankowość i finansowanie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

bankowość i finansowanie

Dobre praktyki Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI)
23 maja br. Polska Izba Ubezpieczeń oraz Związek Banków Polskich przyjęły Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (ang. Credit Protection Insurance – CPI). Dokument jest rezultatem współpracy obydwu izb gospodarczych pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego. Dobre praktyki poruszają szereg istotnych zagadnień – począwszy od tworzenia produktu CPI, poprzez sposób dotarcia do klienta, jakość dystrybucji, działania podejmowane w interesie klienta, nadzór nad dystrybutorem produktu CPI, na jego monitorowaniu skończywszy.
Dobre praktyki Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI)
Polska mapa drogowa zrównoważonych finansów
Zrównoważone finanse to podejście, które łączy kwestie finansowe z dbałością o środowisko, społeczeństwo i etykę korporacyjną. Rozwojem zrównoważonych finansów w Polsce nadal ma się zajmować Platforma Zrównoważonych Finansów.
Polska mapa drogowa zrównoważonych finansów
Nowa Rekomendacja U to zalecenia dla kanału bancassurance i dystrybucji ubezpieczeń
26 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nową Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance, która zastąpi dotychczas obowiązującą Rekomendację U z czerwca 2014 r.
Nowa Rekomendacja U to zalecenia dla kanału bancassurance i dystrybucji ubezpieczeń
Sytuacja zastawnika po przejęciu udziałów na własność
Przejęcie zastawionych udziałów przez wierzyciela z zastawu rejestrowego to dopiero początek. Aby skutecznie przejąć kontrolę nad spółką i zaspokoić swoją wierzytelność w drodze sprzedaży udziałów lub aktywów, wierzyciel musi wykonać szereg czynności prawnych i faktycznych. Nie zawsze jest to proste.
Sytuacja zastawnika po przejęciu udziałów na własność
Zrównoważone kredyty – aktualizacja wytycznych LMA, APLMA i LSTA
W poprzednim artykule przybliżyliśmy zmiany wprowadzone do wytycznych (i towarzyszących im poradników) dotyczących zielonych kredytów i kredytów na cele społeczne. Dziś skupimy się na wytycznych dotyczących kredytów zrównoważonych (Sustainability-linked Loan Principles). Tu zmiany są rozleglejsze.
Zrównoważone kredyty – aktualizacja wytycznych LMA, APLMA i LSTA
Zielone kredyty i kredyty na cele społeczne – aktualizacja wytycznych LMA, APLMA i LSTA
Aby kredyt został zaklasyfikowany jako zielony, przeznaczony na cele społeczne lub zrównoważony, musi spełniać określone kryteria opisane w wytycznych opracowanych wspólnie przez LMA (Loan Market Association), APLMA (Asia Pacific Loan Market Association) i LSTA (Loan Syndications and Trading Association). Wytyczne nie mają charakteru obowiązującego prawa, ale stanowią dobrowolne rekomendacje, które pozwalają wszystkim uczestnikom rynku jasno rozumieć, jakimi cechami mają się charakteryzować wspomniane kredyty.  W lutym wytyczne zostały zmienione.
Zielone kredyty i kredyty na cele społeczne – aktualizacja wytycznych LMA, APLMA i LSTA
Roszczenie o udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane – problemy praktyczne
Żądanie gwarancji zapłaty może pojawić się na biurku inwestora znienacka, powodując liczne komplikacje. Czasem wykonawcy składają takie żądanie, żeby mieć pretekst do odstąpienia od umowy. Zaczyna się wtedy wyścig z czasem, żeby nie dać im tego pretekstu. Można też zawczasu wybrać komercyjne rozwiązanie problemu, czyli linię gwarancyjną w umowie kredytowej.
Roszczenie o udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane – problemy praktyczne
Czy bank musi ponownie skontrolować przedsięwzięcie deweloperskie, gdy nabywca spóźnił się z wpłatą?
Obowiązująca od 1 lipca 2022 r. nowa ustawa deweloperska rozszerza zakres bankowej kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego przed wypłaceniem deweloperowi środków należnych za dany etap inwestycji. Przepisy nie są jednak precyzyjne i nie wiadomo, czy bank musi powtórzyć kontrolę, gdy nabywca z opóźnieniem wpłacił środki na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 
Czy bank musi ponownie skontrolować przedsięwzięcie deweloperskie, gdy nabywca spóźnił się z wpłatą?
Zastaw na jednostkach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
W niektórych transakcjach finansowania – z różnych powodów związanych ze strukturą danej transakcji i ustaleniami komercyjnymi stron – czasem oferowane są mniej typowe aktywa jako przedmiot zabezpieczenia wierzytelności podmiotu finansującego. W takich sytuacjach strony muszą przemyśleć, jak dobrać instrumenty prawne do implementacji uzgodnień komercyjnych w przedmiocie zabezpieczeń. Ciekawym aktywem z uwagi na specyficzne regulacje ustawowe są jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. 
Zastaw na jednostkach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Zmiana obowiązków informacyjnych banków w nowej ustawie deweloperskiej
Nowa ustawa deweloperska (ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) w znacznym stopniu modyfikuje prawa i obowiązki banków w związku z realizacją przedsięwzięć deweloperskich. Nowe regulacje istotnie zwiększają zakres praw i obowiązków banków, co będzie się wiązać z większym nakładem czasu i pracy po ich stronie. Skutkiem wprowadzonej regulacji może być zatem wzrost kosztu udziału banku w realizacji inwestycji.
Zmiana obowiązków informacyjnych banków w nowej ustawie deweloperskiej
Zdalne zawieranie umów w transakcjach finansowania
Pandemia utrudnia organizację tradycyjnych „closingów”. Wcześniej w typowych transakcjach finansowania nie było problemu z fizycznym spotkaniem się stron w celu podpisania kompletu dokumentacji finansowej, w tym dokumentów zabezpieczenia (np. umowy zastawu czy oświadczenia o ustanowieniu hipoteki). Można powiedzieć, że taki sposób procedowania był wręcz pożądany przez niektórych klientów. Pandemia zmieniła punkt widzenia, sprawiając, że więcej uwagi poświęca się możliwości zdalnego podpisywania umów.
Zdalne zawieranie umów w transakcjach finansowania
Cesja na zabezpieczenie praw z weksla
Cesja praw na zabezpieczenie jest bardzo popularnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności na polskim rynku. Wynika to z dużej elastyczności tego instrumentu i braku większych formalności, takich jak rejestracja w sądzie. W skrócie rzecz ujmując, cesja taka polega na przeniesieniu na kredytodawcę wierzytelności, które przysługują kredytobiorcy względem osób trzecich (np. wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów). Jeśli kredyt nie jest spłacany w terminie, wpływy z wierzytelności przelanych na zabezpieczenie mogą służyć do zaspokojenia roszczenia kredytodawcy. Czy jednak w ten sposób można również przenieść prawa z weksla?
Cesja na zabezpieczenie praw z weksla